Graduate Students

马伟东 (Ma, Weidong)

2016.9--

  (Liu, Zhe)

2016.9--

 

曹雅琦 (Cao, Yaqi)

2016.9--

 

  (Fang, Liang)

2016.9--

 

Zhong,Qixian(XiamenU)

2015.9

 

Hong,Yiping (THU)

2014.9

 

Li, Bo (THU)

2014.9

 

ZHOU,Zaiying (ANU)

2012.9--

 

LI,Ziling (THU) (with XH Lin)

2011.9--

WANG,Yangfeng(THU)

2010.9--

WEI,Boyu(BJTU)

2010.9--

BAO,Jingyu (PKU)

2010.9—2016.07

ZHANG,Xiuling (BJTU)

2010.9—2015.7

YUE, Chen (THU)

2008.9--2010.7

John Hopkins University

ZHANG, Pengcheng (PKU)

2007.9--2010.7

Bosera Funds

CHENG, Min (THU)

2007.9--2010.7

Securities

WANG, Yaoyu (THU )

2006.9--2009.7

Guosen Securities 

YANG, Fang (PKU)

2006.9--2009.7

PBC

YANG, Jiangwei (XJTU)

2005.9--2008.7

ICBC

KANG, Jian (BNU)

2005.9--2007.7

University of Michigan/ Emory University

WEI, Jianwei (HNU)

2004.9--2007.7

Securities

WU, Qingzheng (SDUST)

2004.9--2007.12

J. P. Morgan

CAI, Ning (PKU)

2000.9--2003.7

Columbia University/ KHUST

 

Undergraduate Students (guide their thesis)

Cai,Nie

2012.2-2012.6

Tsinghua University

GAO,Yuanjun

2012.2-2012.6

Columbia University

WANG, Ruofan

2012.2-2012.6

Havard Univeristy

SI,Jian

2012.2-2012.6

Tsinghua Univeristy

LI,Ziling

2011.2-2011.6

Tsinghua Univeristy

YUAN, Zhou

2011.2-2011.6

Tsinghua Univeristy

MI, Sikun

2011.2-2011.6

Tsinghua Univeristy

ZHANG, Xiuling(BJTU)

2011.2-2011.6

Tsinghua Univeristy

WANG,Yangfeng

2010.2--2010.6

Tsinghua Univeristy 

XIA,Donggen

2010.2--2010.6

University of Michigan 

CHENG, Min

2007.2--2007.6

Tsinghua University

WU, Xiaoru

2006.2--2006.6

Columbia University

LI, Ni

2006.2--2006.6

University of Missouri

WANG,Yaoyu

2006.2--2006.6

Tsinghua University

MAO, Kai

2005.2--2005.6

Duke University

ZHANG, Jie

2005.2--2005.6

HKUST